ලිංගික හිංසනයන්ට එරෙහිව ලේඩි ගාගා ගෙන් (වීඩියෝවක්)

ලිංගික හිංසනයන්ට එරෙහිව ලේඩි ගාගා ගෙන් (වීඩියෝවක්)

0 5735

ලොව ප්‍රකට ගායිකාවක වන ලේඩි ගාගා (Lady Gaga) සියලු ආකාරයේ ලිංගික හිංසනයන්ට එරෙහිව ගීතයක් එළිදක්වා තිබෙනවා. මෙම ගීතය නම් කර ඇත්තේ ටිල් ඉට් හැපන්ස් ටු යූ (Til It Happens To You ) නමිනි.

ලිංගික හිංසනයන්ට ලක්වූවන්ට සහන ලබාදීමට අරමුදල් රැස්කිරීම මෙහි අරමුණයි. මෙමගින් සමාජයට යම් පණිවුඩයක් ගෙන යාමට හැකි බවද ලේඩි ගාගා පවසනවා. ඇය විසින් යම්කිසි අරමුදලක් පවත්වාගෙන යන බවත්, ලිංගික හිංසනයන්ට ලක්වූවන්ට එම අරමුදල මගින් හැකි පරිදි උදවු කරන බවටද ඇය වැඩිදුරටත් පවසා තිබෙනවා.

NO COMMENTS

Leave a Reply

5 + 6 =