යාළුවො එක්ක කාලය ගත කරද්දි කම්මැලිකම නැති කරගන්න මැජික් උපක්‍රම

යාළුවො එක්ක කාලය ගත කරද්දි කම්මැලිකම නැති කරගන්න මැජික් උපක්‍රම

0 10843

මුදල් නෝට්ටුවක් උඩින් තවත් කොළයක් තියලා එය සිදුරු කරන ආකාරය, බෝතලයට ලණුවක් දාලා ලණුවෙන් අල්ලා ගෙන ඉද්දී බෝතලය නොවැටී තිබෙන ආකාරය වැනි ප්‍රයෝග ඔබ දැකලා තිබුණු නමුත් ඒවා කරන හැටි දැක්වෙන පැයක පමණ දීර්ඝ වීඩියෝවක් තමයි මේ ගෙන එන්නේ. ඉතා ම සරලව ඕනෑම කෙනෙක්ට තේරුම් ගත හැකි පරිද්දෙන් සහ එම ප්‍රයෝග ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය ද කියාදෙන මෙම වීඩියෝව නිසා යාළුවො එක්ක කාලය ගත කරද්දි කම්මැලිකම නැති කරගන්න ඔබට හොඳින් උපකාර වනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා.

NO COMMENTS

Leave a Reply

one × 2 =