මැච් එක අතරතුර ගුටි කෙළියක්, ඇන්ඩර්සන්ට ජීවිතාන්තය දක්වා ක්‍රිකට් තරඟ තහනමක් (වීඩියෝ)

මැච් එක අතරතුර ගුටි කෙළියක්, ඇන්ඩර්සන්ට ජීවිතාන්තය දක්වා ක්‍රිකට් තරඟ තහනමක් (වීඩියෝ)

0 13630

ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරගයක් අතරතුර කලහකාරී ලෙසින් හැසිරුණු බර්මියුඩා ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රිඩක ජේසන් ඇන්ඩර්සන් නම් 36 හැවිරිදි ක්‍රීඩකයාට බර්මියුඩා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් ජීවිතාන්තය දක්වා ක්‍රිකට් තරග තහනමක් පනවා තිබෙනවා.

ජේසන් ඇන්ඩර්සන් බර්මියුඩාවේ ක්ලෙව්ලෑන්ඩ් නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජයේ නිත්‍ය කඩුලු රකින්නා ද වනවා.

බර්මියුඩා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය නිවේදනය කළේ ජේසන් ඇන්ඩර්සන් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් නීතිපොතේ හතරවැනි මට්ටමේ නීතියක් කඩ කොට ඇති බවයි.

NO COMMENTS

Leave a Reply

5 × 1 =