පුළුවන්නම් පින්තූරයේ තියෙන වැරැද්ද හඳුනා ගන්න! මෙම පින්තූරය මුළු අන්තර්ජාලයම කළඹා හමාරයි

පුළුවන්නම් පින්තූරයේ තියෙන වැරැද්ද හඳුනා ගන්න! මෙම පින්තූරය මුළු අන්තර්ජාලයම කළඹා හමාරයි

0 24220

මෙහි දැක්වෙන පින්තූරයේ යහළුවන් හය දෙනෙකු සොෆාවක වාඩිවි සිටිනවා. හය දෙනෙක් මෙම ඡායාරූපයට පෙනි සිටියට මොවුන්ගේ පාද පෙනෙන්නට තියෙන්නෙ යුගළයන් පහක් පමණයී. ඉතා හොඳින් බැලුවහොත් පෙනි යන්නේ මැද සිටින කාන්තාවට පාද නොමැති බවයි.  බොහෝ දෙනා මෙය ෆොටෝෂෝප් මායාවක් බවට ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුනා.

NO COMMENTS

Leave a Reply

10 + 1 =