ජැකලින්ගේ ඔලුව කැරකැවෙන සෙල්ල‍ම

ජැකලින්ගේ ඔලුව කැරකැවෙන සෙල්ල‍ම

0 7555

මේක අලුත්ම චැලෙන්ජ් එකක්. හරියට අයිස් බකට් වගේ, මේ අභියෝගයට කියන්නේ dizzygoals චැලෙන්ජ් කියලා.

පසුගිය දවසක House Full 3 සිනමාපටය රූගත කිරීම අතරතුර ජැකලින්ට මේ අභියෝගයට මුහුන දෙන්න සිදුවුණා.  මේ සෙල්ලම තමයි බෝලයක් වටා රවුම් 15 කැරකැවිලා ඉවරවෙලා තප්පර පහක් යන්න කලින් ගෝල් එකක් ලබා ගැනීමයි. ඉතින් කොහොම හරි ජැකලින් මේ අභියෝගය ජයගත්තා.

බලන්න එම වීඩියෝව පහළින්

This is my #housefull3 attempt at #dizzygoals challenge. Lot of fun. Do share your videos to spread awareness #globalgoals. Score a goal within 5secs after 15 circles around the ball. Go!

Posted by Jacqueline Fernandez on Friday, 25 September 2015

NO COMMENTS

Leave a Reply

twenty − sixteen =