කොළඔ වීදිවල රාත්‍රියේ සැරිසරන තරුණියෝ

කොළඔ වීදිවල රාත්‍රියේ සැරිසරන තරුණියෝ

0 26458

කොළඹට ඇඳිරි වැටෙත්ම නිතර දෙවෙලේ කොළඹ කරක් ගහන කාටත් සුලභ දසුනක් තියෙනවා. එක්කෝ රතු,එක්කෝ දිලිසෙන පාටකින්,ඇඟට ටිකි ටිකියේ හිරවුනු ඇඳුමකින් සැරසී යන, වාහන වලට අත දමන රූමත් තරුණියන්. මේ අය කරන්නේ මොකද්ද කියල අපි හැමෝම දැනගෙනත් කවුරු හරි අපෙන් මොවුන් කවුරුන්දැයි ඇසුවොත් අපි පිළිතුරු නොදෙන්නේ දැන් පුරුද්දකට වගෙයි…ඇත්තටම මේ මිනිස්සු මේ කරන්නේ මොකද්ද? රස්සාවක් ද? ඊට පිළිතුරක් අපි ගාව නැතත්… රෙබෙකා ළග තියෙනවා..

මේ තියෙන්නේ ඒ රෙබෙකාගේ කතාව….

අභිසරුලියකගේ ප්‍රේමය – Rebecca

NO COMMENTS

Leave a Reply

17 + 1 =