අතුරුදහන් වූ තරුණයා පිඔුරෙකුගේ බඩින් හමුවෙයි (වීඩියෝ)

අතුරුදහන් වූ තරුණයා පිඔුරෙකුගේ බඩින් හමුවෙයි (වීඩියෝ)

0 10388

මීටර් 5 පමණ දිගැති දැවැන්ත පිඹුරෙකු විසින් තරුණයෙකු ගිල දැමූ පුවතක් ඉන්දුනීසියාවෙන් වාර්තා වනවා.

අස්වැන්න නෙලීම සඳහා ගොවි බිමට ගිය 26 හැවරිදි මෙම තරුණයා නැවත නොපැමිණීම නිසා අසල්වැසියන් ඔහු සොයද්දී උදරය විශාල පිඹුරෙකු දැක තිබෙනවා. එම පිඹුරා මරා බඩ පැලූ අසල්වාසීන්ට මෙම තරුණයා හමුවී තිබෙනවා.

 

NO COMMENTS

Leave a Reply

18 + 3 =