• Main Artist: Keshan Shashindra & Kalpana Kavindi
  • Music: Nimesh Kulasinghe
  • Lyrics: Saman Edirimuni
Hamadama Oya Daasa-Keshan Shashindra & Kalpana Kavindi

Hamadama Oya Daasa

by Keshan Shashindra & Kalpana Kavindi

  • 82691
  • 69936