• Main Artist: Amaresh Fernandopulle
  • Music: Darshana Ruwan Dissanayake
  • Lyrics: Kelum Srimal
Seetha Sanda Diya-Amaresh Fernandopulle

Seetha Sanda Diya

by Amaresh Fernandopulle

  • 1666
  • 1329