• Main Artist: Chathurika Priyadarshani
  • Music: Prageeth Perera
  • Lyrics: Ashoka Lakshman
Husmath Barai-Chathurika Priyadarshani

Husmath Barai

by Chathurika Priyadarshani

  • 5385
  • 4990