• Main Artist: Deepika Priyadarshani
  • Music: Aruna Gunewardena
  • Lyrics: Dhanushka Fernando
Kalekata Passe-Deepika Priyadarshani

Kalekata Passe

by Deepika Priyadarshani

  • 2825
  • 1902