• Main Artist: Amarasiri Peiris
  • Music: Karunarathna Wijewardhana
  • Lyrics: Rev. Godamune Pannaseeha
Wehi Kadulak-Amarasiri Peiris

Wehi Kadulak

by Amarasiri Peiris

  • 1503
  • 2052