• Main Artist: Dulaj Dhanushka
  • Music: Dulaj Dhanushka
  • Lyrics: Sajeeka Jayasinghe
Man Tharam-Dulaj Dhanushka

Man Tharam

by Dulaj Dhanushka

  • 8917
  • 6403