Ravana Teledrama Song-Viraj Bathiya & Poorna Sachinthana

  • Main Artist: Viraj Bathiya & Poorna Sachinthana
  • Music: Nimesh Kulasinghe
  • Lyrics: Sajith Dilpahan