Tharu Pare-Thejana Rathanayake ft Madushani Herath

  • Main Artist: Thejana Rathanayake ft Madushani Herath
  • Music: Rashmika Ukwatta
  • Lyrics: Thejana Rathnayake