Sithakata Sewanak-Rasindu T Dissanayaka

  • Main Artist: Rasindu T Dissanayaka
  • Music: Amila Muthugala
  • Lyrics: Rasindu T. Disanayake
  • Video Director: Nizam