Digu kalakin- Shaleen Kushalya

  • Main Artist: Shaleen Kushalya
  • Music: Hesanka Udayakumara Kalapriya
  • Lyrics: Diluka Prasad Gunathilake