Windinnata Bari Thanikama-Mahesh Nilanka

  • Main Artist: Mahesh Nilanka
  • Music: Surain D
  • Lyrics: Jenny Prasangi