Epawela Ban-Janaka Priyankara

  • Main Artist: Janaka Priyankara
  • Music: Lasaana Jayasekare
  • Lyrics: Kasun Kankanam
  • Video Production: Lassana Video.