Re Sanda-Theekshana Anuradha

  • Main Artist: Theekshana Anuradha
  • Music: Damitha Ayodya
  • Lyrics: Jagath Perera