Me Maha Sakwala-Charitha Kuruwita Arachchi / Malinda Wijekoon

  • Main Artist: Charitha Kuruwita Arachchi / Malinda Wijekoon
  • Music: Tharindu Jayathilake
  • Lyrics: Bandula Kuruwita arachchi