Robarosiyan-Tharindu Damsara & Kalpana Kavindi

  • Main Artist: Tharindu Damsara & Kalpana Kavindi
  • Music: Tharindu Damsara
  • Lyrics: Shalika Dissanayake , Deepthy Jayasuriya