Hithatath Hora-Senz Pramuditha

  • Main Artist: Senz Pramuditha
  • Music: Amith Guru
  • Lyrics: Sathsara Kasun Pathirana