Ara-Liya-Umaria Sinhawansa

  • Main Artist: Umaria Sinhawansa
  • Music: Ranga Dasanayake
  • Lyrics: Nishantha Shanthadeva