Pirith

Atavisi Piritha
Bojjanga Piritha
Chandra Piritha
Dhajagga Suthraya
Dutugamunu Gatha
Jaya Piritha
Jayamangala Gatha
Jinapanjaraya Piritha
Maha Jayamangala Gatha
Maha Piritha
Meththanisansa Suthraya
Nawa Graha Shanthiya
Rathnamalee Gatha Yanthraya
Sooriya Piritha
Wattaka Piritha


Technology Partner Fortunaglobal | Copyright © FM Derana 2012