මේ පින්තූරය තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා එකවර අවබෝධ කරගන්න පුඵුවන් සීයෙන් එක්කෙනාටයි

  0 13432
  මෙම පින්තූරය දැක්ක ගමන්  එය අවබෝද කරගන්න ඔබට පුළුවන් නම් ඔබ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මොකද දන්නවද එවැනි දැකීමක් ඇත්තේ මෙලොව සිටින සුළු පිරිසකට පමණයි. ප්ලේබස් වෙබ් අඩවිය විසින් පවසන්නේ මෙම චායාරූපය දුටු සැනින් එහි සැගවී ඇති සැබෑ රූපය අවබෝද කරගත හැක්කේ 1% ක් තරම් වූ ඉතාමත්ම සුළු පිරිසකට බවයි. නමුත් ගොඩක් කට්ටියට එය අවබෝද වෙන්නේ වැඩි වෙලාවක් චායාරූපය දිහා බලාගෙන හිටියට පස්සෙයි.
  මෙම පහත චායාරූපය හොඳින් බලන්න, ඔබට පෙනෙන්නේ කුමක්ද ?

  13045951-stetson-1024x1024

  ඉහත චායාරූපය ඔබට දිස්වන්නේ මොකක් වගේද ? එම චායාරූපයෙන් දිස්වන්නේ කව්බෝයි තොප්පියක් පැළඳ සිටින පුද්ගලයෙකුගේ මුහුණක් කිව්වොත් විශ්වාස කරනවාද ?
  තවමත් විශ්වාස නැති නම් පහත පින්තූරය බලන්න.

  fc4eb81b-4d43-4d88-a5c8-aa176889ad18

   

  NO COMMENTS

  Leave a Reply

  19 + 9 =