පාපන්දු තරගයක ගෝලයක් වාර්තා කරනවයි කියන්නේ හරිම අමාරු කාර්යයක්. හැබැයි කිසිදු ක්‍රීඩයකයෙකුගේ අවශ්‍යතාවයකින් තොරව පිටිය මැද තිබුනු පාපන්දුව ගෝලය කරා රුගෙන යන අවස්ථාවක් ඹබ දැක තිබෙනවාද? මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ අරුම පුදුම වීඩියෝවක්. හදිසියේ ක්‍රීඩා පිටියට කඩා වැටුනු පැයට කිලෝමීටර 70 ක වේගවත් සුළග නිසා මේ හරි අපුරු සිදුවීම වෙලා තිබෙනවා.

NO COMMENTS

Leave a Reply

three × four =