විශ්මයජනක වෙරළ තීරය, මිරිස්ස අසිරිය.

විශ්මයජනක වෙරළ තීරය, මිරිස්ස අසිරිය.

0 5836

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කෙළවරට සමීපව මිරිස්ස පිහිටා ඇත. මිරිස්ස මුහුදු තීරයේ එක් විශේෂත්වයක් වන්නේ මුහුදු වෙරළ සියයට 95ක් පමණ වැලි සහිතව ගල්වලින් නිදහස්ව පැවතීමත්ය. දහවල් කාලයේදී මිරිස්ස මුහුදු වෙරළ සංචාරකයින්ගෙන් පිරී ඉතිරී ඇති ආකාරය දැක ගත හැකිය. ඔවුන්ට රිසිසේ Surf  ක්‍රීඩා කිරීමට, මුහුදේ දිය නෑමට මිරිස්ස මුහුදු තීරය කදිම තෝතැන්නකි.

Mirissa is one of the most popular beach towns of Sri Lanka, mostly for activities such as Mirissa beach, whale watching dolphin watching and surfing…

NO COMMENTS

Leave a Reply

9 + 13 =