ලංකාවටත් ටොනෑඩෝ බලපෑමක්ද? (වීඩියෝ)

ලංකාවටත් ටොනෑඩෝ බලපෑමක්ද? (වීඩියෝ)

0 2713

කාලගුණික වෙනස්කම් එක්ක පහුගිය කාලය පුරාම නොයෙකුත්  පාට වැහි ලංකාවට  කඩාගෙන වැ‍ටුණා. උල්කාෂ්ම කඩාගෙන වැ‍ටුණා. ඊළඟට මාළු වැසි. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටට ටොනෑඩෝ කියන්නෙත් අහම්බයක්නෙ.

ටොනේඩෝ යනු කලගුණයේ වෙනස් වීමෙන් ඇති වන තවත් එක් සිදුවීමකි. දිය ගොබ වලාද ටොනේඩෝ වලට සමානය.

මේ කියන්න යන්නේ ලංකාවේ බස්නාහිර අහසේ ඇති වූ ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයේ  දිය ගොබ වලාවක් ගැන.

මේ කුඩා ටොනෑඩෝව ඇතිවෙලා තියෙන්නේ කොළඹ සහ කොල්ලුපිටිය මුහුද ආසන්නයේ. දිය ගොබ වලා  සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් ලංකාවට නැති වුණත් ඉදිරියේදී ඇති වන කාලගුණ විපර්යාස සමඟ ටොනෑඩෝ ලංකාවටත් බලපෑම් එල්ල කරයිද යන්න සැකයක් මේ වීඩියෝව නැඹීමෙන් ඔබට සිතෙනු ඇති බවනම් නියතයි.

NO COMMENTS

Leave a Reply

thirteen + ten =