රූමත් කෙල්ලෙක් වෙලා ඉන්න ලංකාවේ කොල්ලෙක්!

රූමත් කෙල්ලෙක් වෙලා ඉන්න ලංකාවේ කොල්ලෙක්!

0 26333

චමි අසංකා කියන්නේ ලංකාවේ සිටින සුරූපී කාන්තාවක්. හැබැයි ඇය පිරිමියෙක්. අමුතුයි නේ..හරි මෙහෙමයි.. චමි පිරිමියෙක් වෙලා ඉපදුන කෙනෙක්. පස්සේ ඔහු ඇය වුණේ සිය ආශාව නිසා. පොඩි කාලේ ඇයගේ සිහින වෙලා තියෙන්නේ කාන්තාවක් වෙන්න. මේ නිසා චමි ශරීරයේ සියලු කොටස් සැත්කමක් මඟින් වෙනස් කරගෙන කාන්තාවක් වෙලා තියෙනවා. මෝස්තර නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ මේ වෙනකොට ඇය විශාල තැනක් හිමිකරගෙන තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ ආශාවන් විවිධාකාරයි. ඒ විවිධාකාර ආශාවන ඕනෑම ඇහැකින් බැලීමේ අයිතියත් බලන කෙනා සතුයි.

13730788_1721035121494983_1656427053859074860_o 13710517_1721035111494984_5343073337089563658_o 13710450_1721035068161655_6880253164832133944_o 13717245_1721035071494988_9004213056317235141_o 13914017_1732129480385547_4067157166486603855_o 13886277_1726957377569424_6863231551153662887_n 13716018_1721032841495211_6774564068709030187_n 13735042_1721032848161877_9203308266694225680_o 13669816_1722758551322640_4854866817596798592_n 13726690_1725283864403442_4104061777621451385_n 13892055_1731690523762776_84050319528034983_n

NO COMMENTS

Leave a Reply

8 + 12 =