රිහානා හැලොවින් සැමරුව හැටි

රිහානා හැලොවින් සැමරුව හැටි

0 2791

බටහිර සම්ප්‍රදායන්ට අනුව ඔක්තෝම්බර් මාසයේ අවසන් දිනය ඔවුන් වෙන් කරලා තියෙන්නේ හැලොවින් දිනය සමරන්නයි. මෙදාට ප්‍රධාන කොට විවිධ අරුමෝසම් ඇඳුම් ආයිත්තම් වලින් සැරසිලා පොඩි ජොලියක් දාන එක තමයි හැමෝම කරන්නේ.

ඉතින් ලෝකයේම ප්‍රසිද්ධ නිළියක් වෙච්ච රිහානා පහුගිය සිකුරාදා ඒ වගේ  හැලොවින් පාටියකට ගිහිල්ලා.

හැබැයි ඇය මේ පාටියට ගිහින් තියෙන්නේ අමුතුම ආකාරයකට.   ඇයත්   හැමෝම කරන විදියට විච්ඡුරණ ඇඳුමක් ඇදලා තමයි මේ වැඩේට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ.

ඇය එදා සැරසිලා හිටියේ TMNT හි නින්ඡා කෙනෙක් විදියටයි.

11 7 6 21

NO COMMENTS

Leave a Reply

seventeen − 13 =