රැවුලක් සහිත ලොව ලාබාලතම තරුණිය මෙන්න

රැවුලක් සහිත ලොව ලාබාලතම තරුණිය මෙන්න

0 8453

ලෝකේ වයසින් අඩුම රැවුලක් ඇති තරුණිය මැයයි. මෙම තරැණීයගේ මුහුණේ අඟල් හයක් පමණ රැවුල වැවී තිබෙනව‍.

මෙයාගේ නම තමයි Harnaam Kaur ඇගේ වයස අවුරුදු 25ක් පමණ වෙනවා.

කුඩා කල සිටම ඇයගේ මුහුණෙහි රැවුල වැවෙන්න පටන් ගත්තා. හොරුමෝන ක්‍රියාකාරීත්වයේ වෙනසක්  නිසා තමයි මෙහෙම වෙන්නේ.

ඇයට ඒ නිසාම යම් යම් අය විහිළු කරන්නටත් පටන් ගත්තා. ඒවා නොසළකා ඇය දිගටම රැවුල වවන්නට පටන් ගත්තා.

ඇය මෝස්තර නිරූපන ශිල්පිණියක්.  2015 වර්ෂයේ ලන්ඩන්වල පැවති London Fashion Week තරඟයට රැවුලක් ඇතිව ඉදිරිපත්වුණු එකම තරඟකාරීය මැයයි.

untitled-6 dy365_1457153617 _91065862_hi035157726 Harnaam-Kaur_1

NO COMMENTS

Leave a Reply

three + four =