යතුරුපැදිකරුවන් පිරිසකගේ කැමරාවේ අභිරහස් මිනිසෙකු සටහන් වෙයි (වීඩියෝ)

යතුරුපැදිකරුවන් පිරිසකගේ කැමරාවේ අභිරහස් මිනිසෙකු සටහන් වෙයි (වීඩියෝ)

0 18756

කැළයක යතුරුපැදි ධාවනය කළ පිරිසකට මෙම ප්‍රමාණයේ කුඩා මිනිසා හමුවී ඇති අතර මෝටර් බයිසිකල් දුටු විගස ඔහු වනාන්තරය වෙත දිවයන අයුරුද වීඩියෝව දැක්වෙනවා.

ඔහුගේ අතේ හෙල්ලයක් වැනි යමක්ද තිබෙන අතර ඇතැමුන් විශ්වාස කරන්නේ ඔහු පුරාවෘත්ත වල සඳහන් වන පරිදි කැලෑවන් වල ජීවත්වූ දුර්ලභ මිනිස් විශේෂයක් වන්නට ඇති බවයි.

NO COMMENTS

Leave a Reply

8 + four =