බීට් බොක්ස් වලින් ඉන්දියාව හොල්ලපු ලාංකිකයා

බීට් බොක්ස් වලින් ඉන්දියාව හොල්ලපු ලාංකිකයා

0 11952

“බීට් බොක්ස්” අපේ රටේ වැඩිය ජනප්‍රිය නොවුනට බීට් බොක්ස් කියන්නේ ලොව පුරා ප්‍රචලිත කලාවක්.  කෙසේ නමුත් ලාංකිකයකු වන ජූලියස් මිචෙල් ඉන්දියාවෙ හිදි බීට් බොක්ස් වලින් වැඩ පෙන්නපු අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් මේ දිනවල ජනප්‍රිය වෙමන් පවතිනවා. එම වීඩියෝව පහතින්.

NO COMMENTS

Leave a Reply

16 − 6 =