බිහිරි අය වෙන්වෙන් පවත්වපු සංගීතය.. බලන්නකො මොකද වෙන්නෙ කියලා (වීඩියෝ)

බිහිරි අය වෙන්වෙන් පවත්වපු සංගීතය.. බලන්නකො මොකද වෙන්නෙ කියලා (වීඩියෝ)

0 4303
බීහිරි අලින්ට වීනා වාදනය කරලා වැඩක් නෑ කියනවනේ..එත් බලන්නකෝ මේ වැඩේ කොහොමද කියලා.
සංගීතය කියන්නේ සංගීතය විශ්ව භාෂාවක්. සප්ත ස්වරයට දේශ සිමා නෑ. සුදු කළු බේද නෑ.. මෙතන ඉන්න හැමෝම බිහිරියි. හැබැයි බලන්නකෝ එ කට්ටිය මේ සංගීතයට සමවැදෙන විදිය.
මේක එක්තරා විදියක අත්හදා බැලීමක් කීවොත් නිවැරදී. වීඩියෝව පහතින් 

NO COMMENTS

Leave a Reply

13 − eleven =