තීක්ෂණගේ වැදි නැටුම – බලන්නකෝ හිනා කාලා පන යනවා (වීඩියෝ)

තීක්ෂණගේ වැදි නැටුම – බලන්නකෝ හිනා කාලා පන යනවා (වීඩියෝ)

0 7968

තීක්‍ෂණ අනුරාධගේ Dance දැකලා තියෙනවද?
එහෙනම් සෙනසුරාදා රාත්‍රී 9 ට TV දෙරණෙන් Star City බලන්න.

http://www.derana.lk/Derana-Star-City
#DeranaStarCity #TVDerana #DeranaLk #StarCity

Posted by TV Derana – Sri Lanka's Premium Entertainment Channel on Tuesday, 23 February 2016

NO COMMENTS

Leave a Reply

one × 4 =