තවත් ඉපැරණි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් ජලයෙන් ඉස්මතු වෙයි

තවත් ඉපැරණි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් ජලයෙන් ඉස්මතු වෙයි

0 14770

පෙරදිග චීනයේ ජල මට්ටම අවම වීමත් සමඟම සුශියන් ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමට කටයුතු යොදා තිබුනි. එහෙත් මෙම ජලාශය තුලින් ඉපැරණි බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් මතුවීම සැබැවින්ම විස්මය ජනකය. මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාවට වසර හයසීයයකය වැඩි ඉතිහාසයක් හිමිය. මෙම බෑවුමට පිටුපා ශාන්ත විලාසයෙන් මතුවු මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ දර්ශනය සැබැවින්ම විස්මයජනකය. පර්යේෂකයින් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශනය කරමින් සිටී.

NO COMMENTS

Leave a Reply

19 − 15 =