ජීවිතය පුරාවට ලබුනාත් මදි සැනසුම.. සේනක බටගොඩ

ජීවිතය පුරාවට ලබුනාත් මදි සැනසුම.. සේනක බටගොඩ

0 5413

සේනක බටගොඩ කියනනේ ලංකාවේ ඉන්න ඉතා දක්ෂ ගායකයෙක්, පද රචකයෙක් වගේම සංගීතඥයෙක්. හැ‍බැයි මෙයාව කවුරුවත් වැඩිය දන්නේ නෑ, ඒ කියන්නේ වැඩිය ජනප්‍රිය නෑ . මෑත කාලයේ ඉතා ජනප්‍රිය වුනු අපි කවුරුද ගිතය නිර්මාණයටද පසුබිම වන්නේ සේනක සේනක බටගොඩ මහතායි.

ඒ මොකද  දන්නවාද සේනක ‍බටගොඩ  මහතා කියන්නේ වැඩිය ජනප්‍රිය වෙන්න කැමති පුද්ගලයෙක් නම් නොවෙයි.

හැබැයි එයා දැන් ඉන්න ප්‍රසිද්ධයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න ගොඩාක් අයට වඩා දක්ෂ පුද්ගලයෙක්.

මේ තියෙන්නෙ සංගීතඥයා විසින් නිර්මාණය වුනු තවත් ලස්සන ගීතයක්

මොහුගේ අනෙක් ගීත වලට සවන් දීම සදහා – https://goo.gl/SCTyMO

NO COMMENTS

Leave a Reply

twelve − 12 =