ජිවිතයත් මරණයත් අතර සටන් වදින මෙම කාන්තාවගේ දිවි ගලවා ගත් වීරයා

ජිවිතයත් මරණයත් අතර සටන් වදින මෙම කාන්තාවගේ දිවි ගලවා ගත් වීරයා

0 10756

අවුරුදු 68ක් වයස කාන්තාවකගේ මෝටර් රථය මැසචුසෙට්ස් හි පොකුණ කට වැටි ගිලීමට පටන් ගෙන තිබෙනවා. ඇය ජිවිතයත් මරණයත් අතර සටන් වැදෙමින් සිටියදි ඇය බේරා ගැනීමට එක් වීරයෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඔහු ඉතා නිර්භීත පුද්ගලයෙකු වන අතර නමින් ඩෑන් ෆ්‍රෙසියර්ය. තම ජීවිත අවධානමවත් නොතකා මෙම අයිස් වන් ජලයේ ගිලෙන මෙම මහළු කාන්තාව බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වුවා.

NO COMMENTS

Leave a Reply

4 + 11 =