ගෙහිමියන් රැකගන්න නාගයින් හතර දෙනෙකු සමඟ සටන් වැඳි දිවි පිදු ඩෝබර්මන් සුරතළා!

ගෙහිමියන් රැකගන්න නාගයින් හතර දෙනෙකු සමඟ සටන් වැඳි දිවි පිදු ඩෝබර්මන් සුරතළා!

0 51928

ඉන්දියාවේ ගජපති දිස්ත්‍රික්කයේ ඔඩිශා හි ජුලි 11 වන දින අට දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ඉන්දියානු පවුලක ඇතිකල ඩොබර්මන් වර්ගයේ සුරතලා තම ජීවිතය පරදුවට තබමින් නාගයින් 4 දෙනෙකු සමඟ සටන් වැඳි තම ස්වාමියාගේ පවුල බේරා ගැනීමට සමත් වීම නිසා මේ වන විට එම බල්ලා රණ ශූරයෙකු ලෙස සලකයි. සමාන්‍යයෙන් නාගයින්ගේ පහර කෑම් වලින් ඉන්දියාවේ මරු මුවට පත්වන සංඛ්‍යාව 45,000 ඉක්මවයි.

684-7-7fb0f3e5a27b2aa0a56a15275d6bced5

නාගයින් විෂ සහිත බවින් අධික වීම මෙයට හේතුවී ඇත.මෙම බල්ලා නාගයින් 4 දෙනෙකු සමඟ තමන් එම නාගයින් විසින් සපා කද්දීත් නිර්භයව සටන් වැඳ එකා බැගින් මරා දැමීමට සමත් වුනා.ඔහු නතර වුයේ නාගයන් 4 දෙනාම මරා තම ස්වාමියාට අනතුරක් නැති බව වටහා ගත් පසුය. නමුත් ඒ වන විටත් අධිකව නාගයින්ගේ සපා කෑමට ලක්ව තිබු බැවින් මෙම වීර බල්ලාට තම ජිවිතය අහිමි විය. ඩිබාකර් රයිටා නැමැති මෙම බල්ලා ගේ ස්වාමියා මෙම සුරතළාගේ මරණය ගැන ඉතා කම්පාවට පත් වන අතර මෙම බල්ලා දිවි හිමියෙන් තම පවුල රැකීමට කැපවි කටයුතු අයුරු තමන්ගේ මතකයෙන් කිසිදා අමතක නොවන බවද සනිටුහන් කළා.

NO COMMENTS

Leave a Reply

fourteen + 20 =