කතා කරපු සැනින් ළගට දුවන් එන අලි රංචුව.. තිරිසන් සතුන් ලග පවා...

කතා කරපු සැනින් ළගට දුවන් එන අලි රංචුව.. තිරිසන් සතුන් ලග පවා හොද ගති ගුණ තියෙනවා කියන්න මේක හොද නිදසුනක්

0 24749

තිරිසන් සතුන් ලග පවා හොද ගති ගුණ තියෙනවා කියන්න මේක හොද නිදසුනක්. මෙය සිදුවුයේ තායිලන්තයේ. මෙම අලින්ව පුහුණු කරන මිනිසා ඔවුන්ගේ නම් වලින් කතා කල සැනින් ඔහු වෙතට දිව ඒමට මෙම අලින් පුරුදු වී තිබෙනවා. බලන්නකො පොඩි දරුවන් වගේ කීකරුව ඉන්න අපූරුව!

NO COMMENTS

Leave a Reply

4 × one =