ආදරය වෛරයක් වී විවාහ ඇඳුමට ගිනි තිබ්බ කාන්තාවක්

ආදරය වෛරයක් වී විවාහ ඇඳුමට ගිනි තිබ්බ කාන්තාවක්

0 25794

කාන්තාවක් වැඩියෙන්ම ආස කරන්නේ තමන් වැඩියෙන්ම ආදරය කරන කෙනත් එක්ක ලස්සන විවාහයක් ගන්න.

ඉතින් එහෙම වුනහම ගොඩක් අය සෑහෙන කාලයක ඉඳලා තමන්ගේ විවාහ ඇඳුම පවා තීරණය කරනවා. සමහරවිට විවාහ උත්සවයට දින දාගන්නත් කලින්මයි ඒ දේගැන හිතන්නේ. ඒත් මෙහෙම විවාහයක් ගත්ත කෙනෙක් විවාහ ඇඳුමට ගිනි තියලා.

එහෙම ගිනි තියලා තියෙන්නේ විවාහ ජීවිතය අවසන් කරපු කාන්තාවක්. මේ කාන්තාව කැත්ලින් මැකී. මැය විවාහ වෙලා තියෙන්නේ මීට අවුරුදු 10කට කලින්. මේ විවාහය වෙලා තියෙන්නෙත් ආදර සම්බන්ධයක් මත.

ඇය මේ විවාහ දිවිය අවසන් කරලා තියෙන්නේ ඇගේ විවාහය දිනයේ ඇය අඳිනලද ඇඳුම ගිනි තියලා. ඒ වගේම තමයි මේ අවස්ථාව ඇය photoshoot එකකුත් කරලා තිබුණා.

ඊට පස්සේ වයිනුත් බීලා දික්කසාදය සමරලා මැය කියලා තිබුණේ මේ කරපු දෙයින් ඇගේ කටුක විවාහ දිවියට සැනසිල්ලක් වෙන්න ලැබුණා කියලා.

vcwv

vbgre

vsv

vswv

ws

vsd

c

NO COMMENTS

Leave a Reply

17 − 2 =