අනර්කලීගේ සැබෑ පෙම්වතා මෙන්න !

අනර්කලීගේ සැබෑ පෙම්වතා මෙන්න !

0 8447

 

අනර්කලි ආකර්ෂා සිය පෙම්වතා සමග සිටින ඡායා රූපයක් අප වෙත ලැබී තිබේ. ව්‍යාපාරිකයෙකු බව කියන අනර්කලිගේ පෙම්වතා නමින් ඩිෂාන් ජයසිංහය.

ඔහු ජනප්‍රිය රැප්ගායකයෙකු වන ඩිලොන්ගේ සහෝදරයෙකි.

අනර්කලි ආකර්ෂාගේ විවාහය ගැන වැඩිදුර තොරතුරු :

http://sinhala.adaderana.lk/webgossip/anarkali-wedding/

NO COMMENTS

Leave a Reply

2 − one =