Asapuwa

Asapuwa

Asapuwa

Asapuwa 2012 11 11 | Kadahingala Vinitha Thero (Asarana Amma)

Asapuwa 2012 11 10 | Itthapaane Dhammalankara Anunayaka Thero

Asapuwa 2012 03 25 | Kadihingala Vinitha Himi

Asapuwa 2012 03 18 | Kadihingala Vinitha Himi

Asapuwa 2012 03 04 | Kadihingala Vinitha Himi

Asapuwa 2012 01 08 | Siyabalagoda Damminda Himi

Asapuwa 2012 01 07 | Parapamulle Sirivimala Himi

Asapuwa 2011 12 24 | Parapamulle Sirivimala Himi

Asapuwa 2011 12 18 | Siyabalagoda Damminda Himi

Asapuwa 2011 12 17 | Parapamulle Sirivimala Himi

Asapuwa 2011 12 11 | Polpithimukalane Pannasiri Himi

Asapuwa 2011 12 10 | Parapamulle Sirivimala Himi

Asapuwa 2011 12 04 | Siyabalagoda Damminda Himi

Asapuwa 2011 12 03 | Parapamulle Sirivimala Himi

Asapuwa 2011 11 27 | Lelwala Samitha Himi

Asapuwa 2011 11 26 | Parapamulle Sirivimala Himi

Asapuwa 2011 11 20 | Polpithimukalane Pannasiri Himi

Asapuwa 2011 11 19 | Parapamulle Sirivimala Himi

Asapuwa 2011 11 13 | Kehelwala Nanda Himi

Asapuwa 2011 11 12 | Parapamulle Sirivimala Himi